Åsa Isacson Huvudadmin

Vad menas med upplåtelseformer? 9 Nov 2020
Vad är den juridiska och ekonomiska skillnaden mellan olika uplåtelseformer?
Du måste vara inloggad för att kunna svara på frågan
3
Joachim Widerstedt
Arkitekt, Projektlots, Ingenjör / konstruktör, Finansiell rådgivning, Annan konsult / Rådgivare, Fastighetsbolag, Fastighetsutvecklare, Fastighetsägare 9 Nov 2020

Du kan läsa mer i den sammanställningen över olika former som Coompanion tagit fram , du hittar den här....LÄNK

De flesta har hört eller bott om hyresrätt eller bostadsrätt. Men det finns fler alternativ allt från Ägarlägenheter som är Radhus på höjden till Kooperativa hyresrätter där man med två varianter blandar hittar lösningar som kopplar ihop ägande, drift och förvaltning, medfinansiering och att bo. En spännande lösning som är vanlig på orter eller landsbyggd där Marknaden inte bygger tex.

0
Kerstin Kärnekull
Användare 15 Nov 2020

I skriften Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap finns en genomgång av olika upplåtelseeformer och hur de fungerar när man vill bo tillsammans.

0
EQ Living
Arkitekt, Finansiell rådgivning, Fastighetsbolag, Fastighetsutvecklare, Fastighetsägare 16 Nov 2020

De juridiska former kan läsas i sammanställningen. Men det är stora skillnader när det gäller finansiering från start fram till inflyttning, där olika former (BRF,  hyresrätter, ägarlägenheter) kräver olika eget kapitalinsats för genomförande.

0
Coompanion
Förening / Nätverk / Organisation, Finansiell rådgivning, Annan konsult / Rådgivare 17 Nov 2020

Upplåtelseformen är det sätt på vilket man förfogar över sin bostad. I Sverige finns upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt, samt  kooperativ hyresrätt som i sin tur kan vara en av två varianter ägare eller hyresmodellen.

Vi hjälper gärna till att titta på just er lösning och vad som passar bäst för ert projekt.

0
Kerstin Kärnekull
Arkitekt, Förening / Nätverk / Organisation, Annan konsult / Rådgivare, Journalist / Kommunikatör 22 Nov 2020

Vilken upplåtelseform man väljer har också konsekvenser för vem som kan få möjlighet att flytta in: 
Vid äganderätt säljs fastigheten/bostaden på marknaden.
Vid bostadsrätt säljs bostadsrätten på marknaden. Bostadsrättsföreningen måste godkänna den som köper, men kan egentligen inte säga nej.
Vid kooperativ hyresrätt lämnas lägenheten tillbaka till den kooperativa föreningen, som sedan utser en ny hyresgäst bland sina medlemmar/rekryterar externt.

Flera bogemenskaper, som valt kooperativ hyresrätt, har under senare år gått över till vanlig hyresrätt i dialog med fastighetsägaren. Anledningen är att det är betungande att vara hyresvärd för de egna medlemmarna i föreningen och att den ersättning eller snarare lägre hyra man får för detta arbete inte motsvarar arbetsinsatserna. Två aktuella exempel är Dunderbacken och Sjöfarten i Stockholm. 

I alla de olika upplåtelseformerna kan det vara klokt att ha en särskild medlemsförening för alla boende som hanterar sådant som inte regleras via samfälligheten/bostadsrättsföreningen/boinflytandeavtalet. 

Mer att läsa finns i "Gemenskap och samarbete kollektivhus och bogemenskap" och i "Bygga seniorboende tillsammans". I den sistnämnda finns också en tabell med vad som är typiskt för olika upplåtelseformer för en bogemenskap:

0
Kerstin Kärnekull
Arkitekt, Förening / Nätverk / Organisation, Annan konsult / Rådgivare, Journalist / Kommunikatör 22 Nov 2020

OBS detta svar ska bort, eftersom det inte gick att lägga upp en jpegbild: En tabell över skillnaden mellan olika upplåtelseformer:

0
Arkitektkontor Nils Söderlund AB
Arkitekt, Projektlots 7 Jan 2021

 Upplåtelseformen är det sätt på vilket man förfogar över sin bostad. I Sverige finns upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt, samt en mindre del kooperativ hyresrätt.