Välkommen till Färdknäppen
22 Nov 2020
Vi tar gärna emot studiebesök - när coronapandemin är över. Just nu tar vi inte emot besök och har inte heller våra gästrum öppna.

2019 hade vi 28 besök från minst åtta olika länder. Många startargrupper och byggrupper har varit på besök hos oss i tidiga skeden. Liksom bygg- och bostadsföretag, kommunala politiker och tjänstemän, arkitektkontor, studerande och forskare.

Varje år har vi också öppet hus en lördag eller söndag, vanligen kring månadsskiftet september-oktober. Information brukar finnas på vår hemsida. När det inte är pandemi, förstås.