Kunskapsbanken

Resursen för ett bättre och socialt byggande

Grunderna

Vanliga frågor och svar att börja med

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Detta är på intet sätt något nytt fenomen utan har sina rötter i den kooperativa byggrörelse som utvecklades kring 1900 och födde fram bland annat dagens HSB. Rörelsen återuppstod underifrån i Tyskland under 80 talet och bubblar nu i hela Europa, så även i Sverige.

En bogemenskap har både enskilda bostäder och gemensamma ytor. De boende har varit med i planeringen och samverkar efter inflyttningen. Bogemenskaper kan ha olika inriktning; kollektivhus, ekoby, fritidsby, seniorboende är några exempel. Många har startat som byggemenskaper, andra har valt att samarbeta med ett bygg- eller bostadsföretag.

Socialt byggande är ett samlingsbegrepp för framväxande nya och nygamla former av byggande där motorn utgörs av människor i social samverkan. Detta inkluderar exempelvis självbyggeri, byggemenskaper, bogemenskaper, tillsammansbyggande, crowdfunding, cultural planningprocesser och lokal organisering för bygdeutveckling. Det handlar också om ett byggande där skapandet av sociala värden är en integrerad del av processen: gemenskap, lärande, personlig utveckling, frihet, delaktighet.

Socialt byggande har tre särdrag som tagna tillsammans skiljer ut det från offentligt och kommersiellt byggande:

 1. Det drivs utifrån andra DRIVKRAFTER, INCITAMENT och MÅLSÄTTNINGAR än offentliga och kommersiella aktörer:

  • Att långsiktigt utveckla en plats

  • Att stärka samhörighet och gemenskap

  • Att tillgodose behov som inte kan lösas av marknad eller samhälle

 2. Det har ANDRA FÖRUTSÄTTNINGAR än offentliga och kommersiella aktörer:

  • Leds av ”amatörer” och lokala grupper

  • Baserat på frivillig samverkan

  • Vinstintresse är inte en drivkraft

 3. Det genererar andra VÄRDEN:

  • Lokal samhällsutveckling

  • Omställning och hållbarhet

  • Delaktighet och inkludering

I portalen hittar du under ‘Aktörer’ kommuner, projektlotsar, leverantörer och andra aktörer som kan hjälpa er med allt från början till slut (och fortsättning). I listan av aktörer kan ni sortera dessa via vilket skede ni just nu befinner er.

Under ‘Bygg och bogemenskaper’ hittar ni andra grupper som är i olika skeden av processen. Ni kan gå in på deras profiler och se en helhetsbild av deras resa.

Vem som helst kan starta en bygg- eller bogemenskap eller annat socialt drivet byggprojekt. Samla en liten grupp och diskutera hur ni vill bo tillsammans. Skriv ner era idéer, leta efter fler intresserade, bilda en förening och skapa en profil för er bygg/bogemenskap här på portalen. Leta efter goda förebilder och gör studiebesök. Hitta vidare kunskap och rådgivning i Bygga & Bo Ihop portalen för varje steg av processen. Saknar ni något på portalen för att komma vidare? Kontakta oss!

Kunskapskategorier

Hitta relevant kunskap och hjälp baserat på skede