SPARAD SOM FAVORIT AV 3

Byggemenskap Bysjöstrand

Ekoby i Dalarna
-
-
-
INFLYTTNING:
2021
INRIKTNING:
Intressegemenskap/Livsstil, Ekoby, Ekologiskt boende, Kretslopp, Andra halvan av livet, Barnfamiljer, Bostäder för unga, Självbyggeri
ANTAL BOSTÄDER:
41 - 100
LÄGENHETSSTORLEKAR:
1 RoK och mindre, 2 RoK, 3 RoK, 4 RoK, 5 RoK och större
LÄGE:
Landsbyggd
GEMENSAMMA FUNKTIONER:
Andra funktioner
Bysjöstrand är beläget strax söder om Grangärde och sundet som förbinder Bysjön och Björken. Öster om området reser sig Korsnäsberget, västerut breder Bysjön ut sin vattenspegel. Vi befinner oss i södra dalarna, 20 minuter med bil från centrala Ludvika. Bergslandskap i hjärtat av Sverige. Här vid stranden bygger vi en ekoby tillsammans. För att forma en bättre värld, ett bättre sätt att leva, en plats i samklang med sitt sammanhang, som möter framtidens utmaningar. Livskvalitet och omställning för alla. Området omfattar totalt 3 hektar detaljplanelagd fastighetsmark. Fullt utbyggt siktar vi på att ha någonstans omkring 40-80 bostäder i byn, med en levande knutpunkt i bymittens kulturhus och kretsloppskvarter. Allt kommer växa fram över tid, med start för utbyggnaden av områdets vägar sommaren 2020.
Kontaktperson

Lisa Fröbel | lisa@bysjostrand.se | +46 70 3360222

Bilder

Blogg

Byggemenskap Bysjöstrand 22 Aug 2020 Lyx i Livet med skogens skördar & närodlat. Nu är det skördetider, jag njuter av trädgårdens leverans av salladssorter, potatis, kål i olika former, squash, hallon och självfallet vackra tomater. Skogen bjuder i år på stora mängder blåbär och jag kommer ofta hem med svampkorgen fylld, nu väntas snart lingontider och samtidigt ska äpplena tas om hand. Att kunna få bo så här och leva med och nära naturen – följa årstider och kunna röra sig fritt utomhus utan att hela tiden se skyltar med ”håll avstånd” – känns som en lyx i livet. Samtidigt blir vi nu snabbt fler och fler som vill och väljer denna livsstil. Men ännu finns inte möjligheterna för många. Att i dessa tider förverkliga visionen om Bysjöstrands Ekoby, med mångfalder av boende, en livsstil som följer naturen och boendeformer som passar många – är verkligen idag mycket efterfrågat och intresserar en stor mängd familjer och individer. Vi fortsätter nu det planerade genomförandet av Bysjöstrands Ekoby. Vi arbetar med att färdigställa underlag för att kommunen ska kunna anta den reviderade detaljplanen. Vi vill starta samarbete med forskare och studenter, att följa vårat arbete och bygga en social boendemiljö. Vi vill starta Byggemenskaper för de som vill gå ihop och bygga själva – vi vill göra så mycket! Inom kort startas gallring av skogen – mer om detta kommer i senare inlägg. I augusti/september sker intervjuer av anmälda intressenter för att mer i detalj bygga fram kunskap om intressenternas önskemål, livsbehov och drömmar. Vi är ett år försenade på grund av den gångna sommarens inaktivitet – detta vill vi nu försäkra oss om att det inte blir en längre fördröjning. Kontakta mig gärna så kan jag än bättre beskriva tänkta planer och nästa steg i vårat planerade genomförande. //Lisa
Byggemenskap Bysjöstrand 14 Sep 2020 Vår vackra Plats I fredags tog jag och Thomas ihop med familjen Janus en promenad och fikastund vid Bysjöstrand. Nu kan man se höjdnivåerna, badviken, södra delen och infarten – bymitten, på ett väldigt tydligt sätt. Området präglas nu av ängs-karaktär och man kan verkligen föreställa sig får och betande djur vid sjökanten. – Ni vet väl om att ni kan åka in med bilen och vända längre in, om ni tvekar att stanna till pga. avfarten ner till Bysjöstrand. Den 5 oktober, kl. 15-17, vill vi kalla samtliga intresserade att medverka på vår Årsstämma som vi nu genomför som ett kombinerat fysiskt och online baserat event. På Facebook gruppen Bysjöstrand – Intressenter, kommer samtliga handlingar inför och efter mötet att finnas tillgängligt. Vi måste på stämma korrigera stadgar och aktivera föreningen fullt ut. Jag hoppas att ni som har intresse gärna anmäler er att deltaga denna eftermiddag. Antigen genom att skicka en mail till lisa@4eu.se, eller att anmäla er via FB. Vi jobbar också intensivt med kommunen för att färdigställa underlaget inför detaljplanen. Det är som tidigare nämnts frågorna kring VA som behöver förtydligas. Detta gör att vi nu förordar en lösning med slutet avloppsystem men där vi kopplar på med kommunalt dricksvatten. Vi siktar på att detaljplanen kommer upp för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden i oktober eller november detta år. Hör gärna av Er om ni vill veta mer detaljer. // Tjenixen Lisa
Byggemenskap Bysjöstrand 13 Okt 2020 Några tankar om Bysjöstrand och om ekobyar i allmänhet… Hej, Jag heter Jocke, är en framtida Bysjöstrandbo, och vill dela några tankar om Bysjöstrand och om ekobyar i allmänhet. Andra ämnen som berörs är land och stad, jobb och fritid, Sveriges modernisering, och den nödvändiga men tröga omställningen till ett hållbart samhälle.   Ekobyar, vad är det för nåt?  Global Ecovillage Network, som inkluderar ekobyar i 114 länder, föreslår följande definition: Ekoby: Ett lantligt eller urbant samhälle som är medvetet utformat genom lokalt ägda, participatoriska processer i hållbarhetens alla fyra dimensioner (social, kultur, ekologi och ekonomi) för att regenerera deras sociala och naturliga miljöer. FAQ – om ekobyar – ecovillages ? En ekoby är alltså en boplats som utformas av invånarna genom demokratiska beslut, i syfte att bygga och bo på ett sätt som är bra för både naturen och samhället. Kärnan är själva bostäderna: de består av miljövänliga material, placeras i landskapet med hänsyn ekosystemet, och erbjuder platser för rekreation, arbete och umgänge. Ekobyn underlättar också för de boende att i deras vardag bidra till ett hållbart samhälle. Hur detta sker bestämmer såklart de boende; exempelvis kan byn tillhandahålla lokaler och material för aktiviteter såsom studiecirklar, småföretagande, föreningsidrott och odling. Sist men inte minst befolkas byn av människor med olika bakgrunder – olika åldrar, nationaliteter, funktionsvariationer, trosuppfattningar och inkomstnivåer – på så vis gynnar de boende samhällets sociala hållbarhet, bara genom att umgås.   “““Jag är så trött på ord för deras egen skull i svindel och förbländning – vill jag med sand och smärgel vill jag skura fram ur dem de rena tecknen: spikar, trä och tegel.   OLLE SVENSSON, Med sand och smärgel””” Tänk om detta vore normen, om hållbarhet och demokrati värderades lika högt som pengar. Vi kan skapa en sådan norm, och att bygga en ekoby är ett litet steg i den riktningen. Ekobyns långsiktiga syfte är nämligen att bidra till omställningen av hela samhället, inte att skapa exklusiva oaser som utesluter de som inte identifierar sig med prefixet “eko-”. För att påverka samhället måste ekobyn vara en del av det, därför är det viktigt att de boende representerar hela samhället, och att ekobyn har nära relationer med grannorterna och välkomnar besökare.   Några ekobyar lär inte rädda världen, men varje by som byggs och varje lokalsamhälle som ställer om är ett steg framåt. Rom byggdes inte på en dag, och som kejsaren  Marcus Aurelius (som tydligen inte var nöjd med Rom) sade:

Publicerade dokument

Namn på handling Typ av handling Kommentar Datum
Namn på handling Typ av handling Kommentar Datum
Ekobyplan Program 30 Mar 2020
Namn på handling Typ av handling Kommentar Datum
Namn på handling Typ av handling Kommentar Datum