1 Personer har rekommenderat Kollektivhus NU
0 Besvarade frågor
0 Uppröstade svar

Kollektivhus NU

Sverige
Förening / Nätverk / Organisation Annan konsult / Rådgivare
Adress
Fatbursgatan 29 B

Kan hjälpa till med:

Information, föredrag, bildande av startargrupp, kunskapsförmedling, rådgivning, erfarenhetsöverföring, typprogram, utformning av gemensamma lokaler, litteratur
Kollektivhus NU är en nationellt verksam förening baserad på existerande kollektivhus och fristående startar- och paraplyföreningar. Den syftar till att förbättra valmöjligheterna på den svenska bostadsmarknaden vad avser olika former för gemenskapsboende. Föreningen stöder existerande kollektivhus liksom grupper som arbetar för att skapa nya kollektivhus.
Kontakt

Ulrika Egerö | ulrika.egero@gmail.com | 070000001

Aktören har inte lagt upp något innehåll ännu